Οι οικοδεσπότες της Airbnb στην Αθήνα καλωσορίζουν ταξιδιώτες στα σπίτια τους από το 2009. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν δημιουργήσει μια ζωντανή Airbnb κοινότητα, μέσα από την οποία μοιράζονται μοναδικές εμπειρίες με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις επιδράσεις που έχουν η Airbnb και η κοινότητά της στην Αθήνα. Έχουν αξιολογηθεί οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις ώστε να κατανοήσουμε πώς εντάσσεται η Airbnb στην πόλη. Η ανάλυση βασίζεται σε όλα τα ταξίδια που έγιναν στην Αθήνα από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Σεπτέμβριο του 2014.

Για μια επισκόπηση της κοινότητας Airbnb στην Αθήνα, δείτε.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Airbnb έχει εκτεταμένες οικονομικές επιδράσεις που ωφελούν α) την πόλη συνολικά, β) την τουριστική βιομηχανία, γ) τις τοπικές επιχειρήσεις και δ) τα νοικοκυριά.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι επισκέπτες συνδέονται με ένα εύρος από ποικίλες και προσιτές εμπειρίες, τα νοικοκυριά έχουν ένα επιπλέον εισόδημα και τα χρήματα που ξοδεύουν οι επισκέπτες κατανέμονται σε ολόκληρη την πόλη σε επιχειρήσεις και γειτονιές που παραδοσιακά δεν επωφελούνται από τον τουρισμό.

Συνολική Οικονομική Επίδραση
Το εισόδημα των οικοδεσποτών και τα χρήματα που ξοδεύουν οι επισκέπτες έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομία. Τα παρακάτω νούμερα συμπεριλαμβάνουν όλες τις άμεσες, έμμεσες και άλλες δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Αθήνα.

image5

Επιδράσεις στους Κατοίκους και τα Νοικοκυριά 
Η Airbnb βοηθάει πολλούς κατοίκους της Αθήνας να κερδίσουν ένα επιπλέον εισόδημα, να μπορούν να ρισκάρουν επαγγελματικά και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Το 73% των οικοδεσποτών της Airbnb δεν απασχολείται σε τυπικές θέσεις εργασίας, με το 28% να δηλώνουν ότι με το εισόδημα από τη φιλοξενία μπορούν να βοηθηθούν οικονομικά ενώ απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

image6Επιδράσεις στις Γειτονιές
Η Airbnb κατανέμει τις οικονομικές επιδράσεις στις γειτονιές που παραδοσιακά δεν επωφελούνται από τον τουρισμό. Με καταχωρήσεις Airbnb σε περισσότερες από 25 γειτονιές στην Αθήνα, οι επισκέπτες εξερευνούν και διαμένουν σε μέρη που δεν θα επισκεπτόταν διαφορετικά.

image7Τα αποτελέσματα βασίζονται σε δεδομένα κρατήσεων της Airbnb από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Σεπτεμβρίο του 2014, καθώς και σε ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από επισκέπτες και οικοδεσπότες για τα ταξίδια τους στην Αθήνα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερομηνιών.

Πίσω στην ανασκόπηση της Αθήνας