Οι οικοδεσπότες της Airbnb στην Αθήνα καλωσορίζουν ταξιδιώτες στα σπίτια τους από το 2009. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν δημιουργήσει μια ζωντανή Airbnb κοινότητα, μέσα από την οποία μοιράζονται μοναδικές εμπειρίες με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις επιδράσεις που έχουν η Airbnb και η κοινότητά της στην Αθήνα. Έχουν αξιολογηθεί οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις ώστε να κατανοήσουμε πώς εντάσσεται η Airbnb στην πόλη. Η ανάλυση βασίζεται σε όλα τα ταξίδια που έγιναν στην Αθήνα από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Σεπτέμβριο του 2014.

Για μια επισκόπηση της κοινότητας Airbnb στην Αθήνα , δείτε.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της  Airbnb προωθεί τον αποτελεσματικό τρόπο χρήσης υπάρχοντων πόρων καθώς και ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου τρόπου ταξιδιού.

Διαλέγοντας να μείνουν σε καταλύματα Airbnb αντί να κάνουν πιο παραδοσιακές επιλογές διαμονής, οι επισκέπτες της Airbnb στην Αθήνα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Σεπτέμβριου του 2014 τα αποτελέσματα ήταν:

image9

Περιβαλλοντικές Επιδράσεις της φιλοξενίας: Έκθεση Φάσης I, Ιούνιος 2014. Προετοιμάστηκε από την περιβαλλοντική εταιρεία, Cleantech Group.

Πίσω στην ανασκόπηση της Αθήνας