English — Español — 中文 —  DeutschFrançais — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português — Nederlands

Airbnb streeft naar een wereld waarin iedereen zich thuis voelt. Daar kun jij een steentje aan bijdragen door op de advertentiepagina van je ervaring aan te geven welke toegankelijkheidsvoorzieningen aanwezig zijn. Om je daarmee te helpen, hebben we samen met een aantal deskundigen op toegankelijkheidsgebied een paar tips opgesteld. Doe er je voordeel mee, zodat potentiële gasten meteen zien hoe toegankelijk je ervaring is.

Je vindt het gedeelte met toegankelijkheidsvoorzieningen onder ‘Vereisten voor gasten’ op de advertentiepagina van je ervaring

Toegankelijkheidsvoorzieningen zijn er in drie categorieën: omgevingsvoorzieningen, communicatievoorzieningen en overige voorzieningen. Bij elke voorziening die je selecteert, moet je aanvullende informatie verstrekken. Op basis van die informatie kunnen gasten bepalen of ze mee kunnen doen met je ervaring.

Omgevingsvoorzieningen 

Deze voorzieningen hebben betrekking tot de locatie(s) waar je ervaring plaatsvindt.

 • Toegankelijk toilet
  Geef aan of je gasten tijdens je ervaring gebruik kunnen maken van een toilet dat zonder trap of opstapje bereikbaar is en ruim genoeg is voor een rolstoelgebruiker. Vermeld ook eventuele aanvullende voorzieningen, zoals handgrepen bij het toilet, een noodkoord en afgedekte leidingen zodat gasten zich daar niet aan kunnen branden.
 • Parkeerplaats voor gehandicapten
  Vermeld hoeveel gehandicaptenparkeerplaatsen (van ten minste 2,5 meter breed) er beschikbaar zijn en hoe ver deze verwijderd zijn van het ontmoetingspunt van je ervaring. Is er sprake van een pendeldienst of openbaar vervoer? Laat gasten dan weten of deze toegankelijk zijn.
 • Voornamelijk vlak of geëgaliseerd terrein
  Check de gebouwen en paden waar je ervaring plaatsvindt. Selecteer deze voorziening alleen als alle deuropeningen en gangen ten minste 82 cm breed zijn, er geen trappen of opstapjes zijn en de vloer overal stevig en slipvrij is en niet of nauwelijks afloopt. Als je ervaring op meerdere locaties plaatsvindt, moet je voor elke locatie aangeven hoe toegankelijk het terrein is. 
 • Vrij van extreme zintuiglijke prikkels
  Denk aan de directe omgeving van de ervaring en of iets voor overprikkeling kan zorgen. Geef informatie over verlichting, lawaai, geuren en hoe druk het zou kunnen zijn.
 • Geen trap of opstapje
  Selecteer deze voorziening als je zeker weet dat je gasten nergens een trap of opstapje tegenkomen. Als er een alternatieve route of ingang, een vaste of mobiele hellingbaan of een (trap)lift aanwezig is, kun je deze optie ook selecteren: je ervaring is in dat geval namelijk alsnog goed toegankelijk. Deze voorziening is noodzakelijk voor gasten die niet of nauwelijks mobiel zijn. Vraag je gasten dus om van tevoren aan te geven wat ze precies nodig hebben, zodat je bijvoorbeeld een mobiele hellingbaan kunt regelen. Vermeld ook dingen als het maximale draagvermogen van de traplift.
 • Brede ingang
  Je kunt deze voorziening selecteren als alle deuren en gangen drempelvrij en ten minste 82 cm breed zijn, zodat mensen in een rolstoel of scootmobiel erdoor kunnen.

Communicatievoorzieningen

Hiermee geef je aan op welke manieren je tijdens je ervaring kunt communiceren.

 • Hulptechnologie
  Laat je gasten weten over welke apparatuur of digitale technologie je beschikt, zoals luisterhulpmiddelen of geluidssystemen voor dove of slechthorende gasten.
 • Audio-informatie of verbale communicatie
  Voor gasten die blind of slechtziend zijn, is het belangrijk om te weten of je aanvullende verbale communicatie, braille of audio-informatie aanbiedt.
 • Doven en slechthorenden
  Vermeld alle voorzieningen of communicatiemethoden (zoals duidelijk spreken, zo min mogelijk achtergrondgeluid, goede verlichting voor liplezen) waardoor je met dove of slechthorende gasten kunt communiceren.
 • Gebarentaal
  Als je zelf of via een tolk in gebarentaal kunt communiceren, geef dan aan in welke taal (Nederlands, Vlaams, etc.) en op welk niveau. Als je een gebarentolk moet regelen, vraag je gasten dan om je van tevoren te laten weten dat ze er een nodig hebben.
 • Zichtbare borden
  Selecteer deze voorziening als je voor of tijdens je ervaring goed leesbare en duidelijke informatie verstrekt, zodat al je gasten mee kunnen doen. Denk ook aan informatie in grote letters of braille voor blinde of slechtziende gasten. Laat je gasten daarnaast weten of ze de zichtbare borden overal tegenkomen, of alleen op bepaalde punten.

Overige voorzieningen

Dit zijn alle andere toegankelijkheidsvoorzieningen die relevant kunnen zijn voor je ervaring.

 • Aangepaste hulpmiddelen
  Selecteer deze voorziening als je aangepaste of gespecialiseerde hulpmiddelen of apparatuur aanbiedt, zoals een sportrolstoel, takel of tillift, zodat ook gasten met een lichamelijke beperking mee kunnen doen. Noteer hier alleen informatie over specifieke hulpmiddelen die je ervaring daadwerkelijk toegankelijker maken.
 • Pauzemomenten
  Door regelmatig een pauze in te lassen op een locatie met voldoende zitplaatsen, kunnen gasten met een beperking even uitrusten en verwerken wat ze zojuist hebben meegemaakt. Selecteer deze optie alleen als de pauzes al in je ervaring verwerkt zijn, en dus niet als je ervaring door extra ingelaste pauzes langer duurt of voor de overige gasten minder interessant wordt.  Vermeld in de beschrijving van de pauzemomenten ook waar die plaatsvinden en hoelang ze duren. 
 • Speciale begeleider voor mensen met een visuele beperking
  Selecteer deze voorziening alleen als je iemand kunt regelen die ervaring heeft met het begeleiden van blinden of slechtzienden, zodat die mee kunnen doen met je ervaring. Vermeld of je gasten deze begeleider van tevoren moeten aanvragen, en geef ook aan of ze moeten laten weten of het om een begeleider voor een individuele deelnemer of een hele groep gaat.
 • Weinig tot geen wachttijd
  Kies deze optie als je zeker weet dat je gasten niet of nauwelijks in de rij hoeven te staan tijdens je ervaring.  Voor sommige gasten is het heel vermoeiend of overweldigend om in de rij te staan, dus het is ook een goed idee om te vermelden of het tijdens bepaalde ervaringsmomenten minder druk is.
 • Rustige ruimte waar gasten zich terug kunnen trekken
  Sommige gasten hebben behoefte aan een rustige ruimte met gedempt licht, zodat ze even kunnen bijkomen als ze overprikkeld zijn. Beschrijf deze ruimte zo goed mogelijk en vermeld ook op welke momenten je gasten daar gebruik van kunnen maken.
 • Koelkast
  Laat je gasten weten of er een goed toegankelijke koelkast aanwezig is. Dit kan een uitkomst zijn voor gasten met een speciaal dieet of medicijnen die bij een lage temperatuur moeten worden bewaard.

Als je alle aanwezige toegankelijkheidsvoorzieningen op je ervaringspagina zet, je flexibel opstelt en potentiële gasten erop wijst dat ze je gewoon even een berichtje kunnen sturen als ze zich zorgen maken over de toegankelijkheid, weten je gasten waar ze aan toe zijn en voelen ze zich welkom.

Het is van groot belang dat je voldoende informatie geeft bij alle voorzieningen die je selecteert. Die informatie moet ook up-to-date en correct zijn, om te voorkomen dat een gast die heeft gereserveerd toch niet kan meedoen met je ervaring. 

Hieronder staan een paar tips om je advertentiepagina van relevante en nuttige informatie voor gasten met een beperking te voorzien:

Do’s 

 • Zorg dat de verstrekte informatie daadwerkelijk over de toegankelijkheidsvoorziening(en) gaat, dus niet over de gewone voorzieningen die aanwezig zijn.
 • Bepaal op basis van de voorbeeldvragen en -tekst wat voor informatie je precies moet invullen. De voorbeeldtekst fungeert ook als uitleg van de voorziening, zodat je weet wat ermee wordt bedoeld.
 • Als je ervaring op meerdere locaties plaatsvindt, moet je voor al die locaties de relevante toegankelijkheidsinformatie vermelden. 

Don’ts

 • Beschrijf de toegankelijkheidsvoorziening niet in algemene bewoordingen, zoals ‘De route is rolstoeltoegankelijk.’ Wees zo specifiek mogelijk. Beschrijf het terrein dat rolstoelgebruikers tegenkomen, en bijvoorbeeld ook dingen als de hellingshoek.
 • Neem geen nationale normen of plaatselijk jargon op in de beschrijving van een toegankelijkheidsvoorziening, zoals ‘Het toilet voldoet aan de miva-eisen van het bouwbesluit.’ Gasten uit een ander land weten anders waarschijnlijk niet wat ze kunnen verwachten. Geef in plaats daarvan een uitgebreide beschrijving van alle aanwezige toegankelijkheidsvoorzieningen.