Dirnuti smo vašim porukama koje pristižu iz celog sveta u vezi sa trenutnom imigrantskom i izbegličkom krizom koja potresa Afriku, Bliski Istok i Evropu. Ovo je jedna očigledno izuzetno složena i potresna situacija. Proteklih nedelja uložili smo veliki napor da bismo utvrdili kako da u ovakvom vremenu iskušenja mi kao zajednica na najbolji način ostvarimo našu viziju – Belonging Anywhere (Pripadanje svuda).

Naš pristup
Mi u kompaniji Airbnb sa velikom ozbiljnošću prihvatamo poverenje koje naša zajednica ima u našu sposobnost da snažno i odgovorno aktiviramo svoje resurse. Sarađujemo sa partnerima iz sektora NVO da bismo bolje razumeli kakvu podršku treba da im pružimo kako bismo ispunili njihove potrebe i na osnovu toga pažljivo i kreativno osmišljavamo načine da na odgovoran način obrazujemo i osnažimo našu zajednicu koju čine domaćini, gosti i zaposleni, kako bi naša pomoć bila što delotvornija.

Aktiviranje pomoći
Pružanje besplatnog, srdačnog i toplog smeštaja humanitarnim radnicima je oblast u kojoj možemo da pružimo brzu i smeslenu pomoć, a koju nijedna druga kompanija ili zajednica ne može da pruži. Zato radnicima humanitarnih organizacija Mercy Corps i International Rescue Committee (IRC, Međunarodni komitet spasa) obezbeđujemo putne kupone da bi mogli da imaju mesto koje stvarno mogu nazvati svojim domom dok rade u Grčkoj, Srbiji i Makedoniji. Partneri iz sektora NVO su nam rekli da je to jedna od najkorisnijih i najbržih stvari koje možemo da učinimo.

Pokrenuli smo i stranu za donacije na kojoj vas pozivamo da nam se pridružite u pružanju finansijskog doprinosa UNHCR-u (Visoki komesarijat OUN za izbeglice) koji predvodi globalni odgovor na ovu krizu i koji će ta sredstva upotrebiti za najhitnije potrebe, a to su obezbeđivanje skloništa, vode, hrane i medicinskih usluga. Podržaćemo vašu plemenitost dopunjavajući vaše doprinose dodatnim putnim kuponima (uz početnu podršku u iznosu do ukupno 200.000 USD) za smeštaj humanitarnih radnika.

Naredni koraci
Kao što mnogi od vas znaju, ranije smo već koristili naš alat za pomoć unesrećenima koji je namenjen pružanju privremenog smeštaja za one kojima je potreban kratkotrajni smeštaj nakon sklanjanja od neke prirodne katastrofe kao što su požar ili oluja. Nakon obimnih konsultacija sa UNHCR-om i drugim organizacijama za krizne situacije, shvatili smo da naša platforma ne ispunjava na adekvatan način potrebe izbeglica koje su hiljadama kilometara od svojih domova, a kojima je potreban dugoročni smeštaj i usluge profesionalne podrške i čije su različite aktivnosti pravno ograničene.

Uprkos ovim ograničenjima, nastavićemo da zajedno sa našim partnerima iz sektora NVO tražimo načine kako da kao zajednica podržimo napore tih zajednica u nevolji da pripadaju svuda.

Пхотограпхи: UNHCR