Oprávnění hostitelé na Airbnb si mohou vytvořit vlastní URL adresu pro nasměrování lidí k jednotlivým nabídkám. Hostitelé, kteří používají profesionální hostitelské nástroje, si mohou také vytvořit vlastní adresu URL pro svou profesionální marketingovou stránku. Hostitel může vytvořit pouze jednu vlastní adresu URL pro každou nabídku ubytování nebo marketingovou stránku. Každá adresa URL je platná pouze v době, kdy je nabídka ubytování nebo účet aktivní, a její platnost může být ukončena, pokud je nabídka ubytování nebo účet z jakéhokoliv důvodu deaktivován nebo odstraněn z Airbnb. 

Vlastní adresa URL není tvým vlastnictvím a v případě porušení těchto zásad nebo podmínek Airbnb ti můžeme zrušit výsadu jejího používání. Zde jsou zásady, které musíš dodržovat při vytváření vlastní adresy URL. 

Vlastní adresy URL nemohou obsahovat:

 • Jakoukoliv variantu slova „Airbnb“ nebo jakýkoliv jiný obsah, který porušuje pravidla naší obchodní značky 
 • Slovo „ověřeno“ 
 • Slovo „oficiální“, pokud není jeho použití schváleno osobou, místem nebo organizací, se kterou je spojeno
 • Symboly nebo interpunkce, s výjimkou spojovníků
 • Méně než tři znaky 
 • Kontaktní údaje včetně, nikoliv však výlučně, e-mailové adresy, telefonního čísla, webové adresy a příjmení
 • Ochranné známky nebo obchodní značky, pokud je nevlastníš nebo nejsi oprávněn/a je používat
 • Zavádějící informace nebo vydávání se za jinou osobu, subjekt nebo nabídku
 • Obsah, který je nelegální nebo který porušuje práva jiné osoby nebo subjektu, včetně duševního majetku a práva na soukromí
 • Obsah, který podporuje škodlivou nebo nelegální činnost, je sprostý, vulgární, obscénní, urážlivý, vyhrožující, diskriminační nebo obtěžující

Vlastní adresy URL nesmějí obsahovat pouze:

 • Obecné typy nemovitostí (např. apartmán, chata, dům na stromě, podkroví, domov)
 • Obecná zeměpisná umístění (např. SanFrancisco)
 • Čísla. Všechny adresy URL musí obsahovat alespoň jedno písmeno

Příklady přijatelných adres URL: 

/prazdninove-domy-a-chaty-ve-francouzskych-alpach

/pobyty-v-babu

/helenin-domov

/soukromy-pokoj-v-centru-barcelony