Uprawnieni gospodarze Airbnb mogą utworzyć własny niestandardowy adres URL prowadzący bezpośrednio do każdej oferty. Gospodarze korzystający z profesjonalnych narzędzi gospodarza mogą również utworzyć niestandardowy adres URL dla swojej profesjonalnej strony marketingowej. Gospodarz może utworzyć tylko jeden niestandardowy adres URL dla każdej oferty lub profesjonalnej strony marketingowej. Każdy adres URL działa tylko dla aktywnej oferty lub konta. W przypadku wyłączenia lub usunięcia oferty albo konta z Airbnb (niezależnie od powodu), adres może zostać utracony. 

Niestandardowy adres URL nie jest Twoją własnością. Jeśli naruszysz niniejsze zasady lub warunki portalu Airbnb, możemy uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z tego adresu. Oto zasady, których należy przestrzegać podczas tworzenia niestandardowego adresu URL. 

Niestandardowy adres URL nie może:

 • Zawierać żadnych odmian słowa „Airbnb” lub innych treści, które naruszają nasze zasady dotyczące marki
 • Zawierać słowa „zweryfikowane”. 
 • Zawierać słowa „oficjalne”, o ile nie ma ono związku z taką osobą, miejscem lub organizacją.
 • Zawierać symboli ani znaków interpunkcyjnych, z wyjątkiem łączników.
 • Składać się z mniej niż trzech znaków. 
 • Zawierać danych kontaktowych, w tym m.in. adresu e-mail, numeru telefonu, adresu strony internetowej i nazwiska.
 • Zawierać znaków towarowych lub nazw marek, chyba że jesteś ich właścicielem lub masz uprawnienia do ich używania.
 • Zawierać mylących informacji ani treści, które wprowadzają w błąd co do tożsamości lub sugerują powiązanie z danym podmiotem albo ofertą.
 • Zawierać treści, które są nielegalne lub naruszają prawa innych osób albo podmiotów, w tym prawo własności intelektualnej oraz prawo do prywatności.
 • Zawierać treści, które promują działania szkodliwe lub nielegalne, są bluźniercze, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, dyskryminujące lub napastliwe albo zawierają groźby.

Niestandardowy adres URL musi zawierać więcej elementów niż tylko:

 • Rodzaj nieruchomości (np. apartament, chata, domeknadrzewie, loft, dom).
 • Ogólna lokalizacja (np. SanFrancisco).
 • Numery. Wszystkie adresy URL muszą zawierać co najmniej jedną literę

Oto przykłady dopuszczalnych adresów URL: 

/wakacyjne-domy-i-chatki-w-alpach-francuskich

/wyprawy-do-babu

/dom-heleny

/prywatny-pokoj-w-centrum-barcelony