เจ้าของที่พักผู้มีสิทธิใน Airbnb จะสร้าง URL ที่กำหนดเองเพื่อนำผู้คนไปสู่ที่พักแต่ละแห่งของตน ส่วนเจ้าของที่พักที่ใช้เครื่องมือให้เช่าที่พักสำหรับมืออาชีพก็สร้าง URL ที่กำหนดเองสำหรับหน้าการตลาดมือโปรได้ เจ้าของที่พักจะสร้าง URL ที่กำหนดเองได้ 1 URL ต่อที่พักหรือต่อหน้าการตลาดมือโปร โดยแต่ละ URL ใช้ได้กับที่พักหรือบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ซึ่งอาจมีการเรียกคืนหากที่พักหรือบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานหรือถูกลบออกจาก Airbnb ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 

เนื่องจากคุณไม่ใช่เจ้าของ URL ที่กำหนดเอง Airbnb จึงอาจขอยุติการใช้หากมีการละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดของ Airbnb ซึ่งการสร้าง URL แบบกำหนดเองต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้ 

URL ที่กำหนดเองห้ามมิให้มี:

 • การดัดแปลงคำว่า “Airbnb” หรือมีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ของเรา 
 • คำว่า “ตรวจสอบแล้ว” 
 • คำว่า “อย่างเป็นทางการ” เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องในสิทธิของบุคคล สถานที่ หรือองค์กร
 • สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้นเครื่องหมายยัติภังค์
 • ตัวอักขระน้อยกว่า 3 ตัว 
 • ข้อมูลติดต่อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมล เบอร์โทร ที่อยู่เว็บไซต์ และนามสกุล
 • เครื่องหมายการค้าหรือชื่อแบรนด์ เว้นแต่คุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 • ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือการแอบอ้างตัวตนของบุคคลอื่น นิติบุคคล หรือที่พัก
 • เนื้อหาผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลหรือองค์กรอื่น รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในความเป็นส่วนตัว
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร ก้าวร้าว ข่มขู่ สร้างความแตกแยก หรือคุกคาม

URL ที่กำหนดเองห้ามมิให้มีเพียง:

 • ประเภทที่พักทั่วไป  (เช่น อพาร์ทเมนท์ เคบิน บ้านต้นไม้ ห้องใต้หลังคา บ้าน)
 • ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไป (เช่น ซานฟรานซิสโก)
 • จำนวน ทุก URL ต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษร

ตัวอย่าง URL ที่ยอมรับได้: 

/ฝรั่งเศส-แอลป์-วันหยุดพักผ่อน-บ้าน-และ-เคบิน

/บาบู-สถานที่พักผ่อน

/เฮเลนส์-บ้าน

/ส่วนตัว-ห้อง-ใน-บาร์เซโลนา-เมือง-ใจกลาง