Update: 15 januari 2019

Een paar maanden geleden vertelden we je over enkele veranderingen die Airbnb ging doorvoeren in de manier waarop profielfoto’s van gasten worden weergegeven. Je kunt het originele bericht hieronder lezen.

Nu die veranderingen geleidelijk worden ingevoerd, willen we er zeker van zijn dat je alle informatie hebt die je nodig hebt. Hier is een samenvatting van wat er gaat veranderen, samen met enkele tips.

 

Nieuwe fotoprocedure

In plaats van de profielfoto van een potentiële gast weer te geven voordat de reservering is bevestigd, krijg je een foto van de gast te zien nadat je de reserveringsaanvraag hebt geaccepteerd. Als je Direct Reserveren hebt ingeschakeld, zie je geen wijzigingen in het reserveringsproces.

Airbnb stelt gasten niet verplicht een profielfoto te uploaden. Hoewel de meeste gasten een foto hebben, gaven sommigen aan geen foto van zichzelf te willen delen tijdens het reserveren. Daar hebben we naar geluisterd.

Tegelijkertijd hebben velen van jullie ons verteld dat jullie waarde hechten aan de profielfoto’s van gasten. Ook naar diegenen hebben we geluisterd. Daarom hebben we een nieuwe optie ontwikkeld voor verhuurders om eigen voorwaarden in te stellen voor het reserveren.

Nieuwe functie voor verhuurders

Je hebt nu de mogelijkheid om een profielfoto van gasten verplicht te stellen. Wel kun je deze foto dus pas zien nadat je een reserveringsaanvraag hebt geaccepteerd. Als je wilt vereisen dat je gasten een profielfoto hebben, moet je deze optie inschakelen in de instellingen van elk van je advertenties. Dit kan vanaf een mobiel apparaat of op het web. Specifieker:

Vanaf een mobiel apparaat:

 1. Ga naar de advertentie waarvoor je profielfoto’s verplicht wilt stellen
 2. Tik op Reserveringsinstellingen
 3. Tik op Vereisten gast
 4. Zoek naar het onderdeel  Profielfoto en tik op Bewerken
 5. Tik op Profielfoto verplicht stellen
 6. Tik op Opslaan

Op de webpagina:

 1. Klik in het dashboard voor verhuurders op Advertenties
 2. Klik op Reserveringsinstellingen
 3. Klik naast Vereisten gast op Aanpassen
 4. Vink het vakje naast Profielfoto aan
 5. Klik op Opslaan

Als je deze optie inschakelt en potentiële gasten hebben nog geen profielfoto, worden ze gevraagd er een te uploaden voordat ze je ruimte kunnen reserveren. De profielfoto van een gast is pas te zien nadat je de reserveringsaanvraag hebt geaccepteerd. Als gasten geen foto willen indienen, kunnen zij je ruimte niet reserveren.  

Aanvullende ondersteuning

Als je ervoor kiest om een profielfoto verplicht te stellen voor je gasten en een van je potentiële gasten een afbeelding uploadt waarop het gezicht niet zichtbaar is (zoals een foto van een zonsondergang of van een hond), kun je telefonisch contact opnemen met het ondersteuningsteam van de Airbnb-community. Dit team zal met je samenwerken om het probleem op te lossen. Als je het niet fijn vindt om een gast te ontvangen die geen gezichtsfoto heeft verstrekt, kun je een aanvraag doen om de reservering sanctie-vrij te annuleren.

Vergeet niet dat het Anti-discriminatiebeleid van Airbnb verhuurders verbiedt om op basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat beslissingen te maken over een reservering.

Als extra stap kun je gasten ook altijd verplichten om een officieel legitimatiebewijs te verstrekken aan Airbnb, voordat ze je ruimte kunnen reserveren. Lees hier meer over deze procedure.

Waarom deze wijzigingen belangrijk zijn

We hebben veel verhuurders en gasten gesproken over profielfoto’s, en we denken dat deze wijzigingen de belangrijkste zorgen wegnemen en de meeste feedback dekken. We houden nauwlettend in de gaten wat de invloed is van deze veranderingen in profielfoto’s op onze community, en blijven werken aan het verbeteren en vereenvoudigen van het proces om te verzekeren dat je je op je gemak voelt bij het ontvangen van gasten. Deel vooral je feedback met ons, zodat we een community kunnen blijven opbouwen waar iedereen zich thuis kan voelen. Bedankt dat je verhuurder bent.

Airbnb

Beheerder

2 weken geleden

 

Er zijn veel vragen binnengekomen over profielfoto’s van gasten, en Airbnb heeft nieuwe voorwaarden opgesteld om jullie zorgen weg te nemen. Hier volgt een update van Airbnb:

———————————————————————————————————————————————

Vandaag kondigen we enkele wijzigingen aan die we aanbrengen in de manier waarop we de profielfoto’s van gasten weergeven.

In plaats van dat een profielfoto van een potentiële gast getoond wordt voordat de reservering is geaccepteerd, krijg je vanaf nu de foto van je gast te zien nadat je de reserveringsaanvraag geaccepteerd hebt. Airbnb stelt gasten niet verplicht een foto te uploaden. In plaats daarvan geven we verhuurders de mogelijkheid om hun gasten om een profielfoto te vragen, die alleen aan verhuurders wordt getoond nadat ze de reservering hebben geaccepteerd. We hebben eerder al een aantal van deze wijzigingen besproken, en we willen jullie meer informatie geven over de wijzigingen die we de komende maanden gaan doorvoeren.

Met zowel verhuurders als gasten zijn we meerdere keren in gesprek gegaan over dit onderwerp. We hebben geluisterd naar onze community, en hoewel de meeste gasten een foto hebben, gaven sommigen aan dat ze geen foto van zichzelf willen delen tijdens het reserveren. Dat foto’s ook gebruikt kunnen worden in beslissingen over reserveringen die in strijd zijn met ons Anti-discriminatiebeleid is een zorg die we begrijpen.

Tegelijkertijd geven verhuurders aan profielfoto’s te waarderen, omdat verhuurders en gasten elkaar daarmee kunnen leren kennen voordat de reis begint. Ook kunnen verhuurders gasten zo herkennen bij het inchecken. Daarnaast hebben we gezien hoe foto’s een nuttig hulpmiddel kunnen zijn om het vertrouwen en het community-gevoel te vergroten.

We zoeken een middenweg in deze aandachtspunten. Airbnb stelt gasten niet verplicht een profielfoto te verstrekken voor het reserveren van een ruimte en, zoals we eerder deze zomer met onze verhuurders hebben besproken, zullen we de komende maanden een aantal wijzigingen doorvoeren:

 • Als een gast ervoor kiest een profielfoto te verstrekken, wordt die profielfoto pas aan de verhuurder getoond nadat de reservering bevestigd is.  
 • Omdat sommige verhuurders profielfoto’s op prijs stellen en willen weten wie er bij ze op de stoep zal staan, geven we verhuurders de mogelijkheid om gasten voorafgaand aan het reserveren om een profielfoto te vragen. Deze zal pas aan de verhuurder getoond worden nadat de verhuurder de reserveringsaanvraag heeft geaccepteerd.  Aan deze nieuwe optie hangen belangrijke waarborgmaatregelen om te verzekeren dat onze community eerlijk blijft en open voor iedereen:
  • Verhuurders moeten een actie ondernemen om deze functie zelf in te schakelen voor elk van hun advertenties, voordat ze een reserveringsaanvraag krijgen.
  • Als een verhuurder een profielfoto verplicht stelt, vragen we gasten om een profielfoto te uploaden naar hun Airbnb-profiel voordat ze een reserveringsaanvraag kunnen indienen voor deze specifieke ruimte van de verhuurder. De foto wordt echter pas aan de verhuurder getoond nadat de reservering is bevestigd.

Als een verhuurder een reservering annuleert nadat hij de foto van een gast heeft gezien, kan de gast hierover eenvoudig contact opnemen met Airbnb en eventuele zorgen melden over mogelijke discriminatie door de verhuurder en schending van ons Anti-discriminatiebeleid en de gedragsregels van de community. Als een gast denkt dat hij of zij gediscrimineerd is en ons team hiervan op de hoogte stelt, zullen we deze gast onmiddellijk helpen een alternatieve ruimte te reserveren in overeenstemming met ons Open deuren-beleid. Ook zullen we de melding onderzoeken en passende maatregelen nemen. Elke verhuurder die ons Anti-discriminatiebeleid schendt, kan voorgoed verboden worden nog gebruik te maken van Airbnb.

Deze aankondiging volgt op de toezegging die we in 2016 hebben gedaan om te evalueren hoe we profielfoto’s van gasten in de reserveringsprocedure weergeven. We hopen dat je je feedback met ons deelt over de wijzigingen die we de komende maanden implementeren, zodat we weloverwogen veranderingen kunnen blijven doorvoeren die van de Airbnb-community een plek maken waar iedereen zich thuis kan voelen.