Etterhvert som det globale vertsfellesskapet vårt øker i størrelse og mangfold, må også Airbnb tilpasse sine programmer og retningslinjer – både for å sikre suksessen til mennesker fra hele verden og for å vise at vi setter pris på vertenes iherdige innsats og fantastiske gjestfrihet. Derfor vi oppdaterer Superhost-programmet, for å gjøre det mer rettferdig, inkluderende og verdifullt for verter overalt.

Anmeldelsesrater

Gode anmeldelser er avgjørende for å oppnå Superhost-status. De bidrar også til å skape et fellesskap hvor tillit og åpenhet deles mellom gjester og verter. Men vertene kan ikke kontrollere om gjestene velger å legge igjen en anmeldelse. Etter å ha undersøkt globale data og snakket med Superhoster i en rekke land, oppdaget vi at anmeldelsesrater ikke er konsekvente over hele verden. Noen reisende skriver alltid anmeldelser, mens andre gjør det svært sjelden. Denne uoverensstemmelsen utgjør en ulempe for noen verter i vurderingen av Superhost-status. For å gjøre evalueringsprosessen mer rettferdig for alle i det globale fellesskapet, krever vi ikke lenger at verter har en anmeldelsesrate på minst 50 % for å bli Superhoster (eller for å beholde sin eksisterende status). 

Kanselleringsvilkår

Som en del av innsatsen for å sikre at Airbnb-programmer utviklet for å oppfylle vertenes behov, oppdaterer vi også kanselleringskravene. Tidligere krevde vi at Superhoster har null kanselleringer, men for verter med et ekstremt høyt volum av bestillinger fra flere utleiesteder, er den standarden upraktisk. For å gjøre programmet mer rettferdig for verter med høyt volum, tillater vi nå en kansellering per 100 bestilte turer det siste året, noe som tilsvarer en kanselleringsprosent på mindre enn 1 % for alle utleiestedene dine. Det er viktig å notere seg at vi fortsatt tar kanselleringer like alvorlig som før. I løpet av de siste fem årene har Superhost-fellesskapet jobbet hardt for fortjene gjestenes tillit. Vi kommer til å fortsette og belønne denne tilliten ved å anerkjenne de mest pålitelige vertene med Superhost-status. 

Både endringene i kansellerings- og anmeldelseskravene våre trer i kraft 1. juli under den kvartalsvise Superhost-vurderingen. Vi oppdaterer også kontrollpaneler for verter på dette tidspunktet for å reflektere disse nye kriteriene.

Følg med

Vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre Superhost-programmet slik at det fungerer for hele vertsfellesskapet. Det innebærer å bruke klare, rettferdige kvalifikasjonskriterier og gjøre det verdifullt for hver Superhost. Vi ser på ulike måter vi kan gjøre vertsopplevelsen mer positiv på, som også gjør det lettere å bli mer fremgangsrik – i alt fra programmets generelle utforming til hvordan det belønner fellesskapet. Følg med, det kommer mange spennende nyheter.